Na czym polega ciecie laserem?

Na czym polega ciecie laserem?

Cięcie laserem ze strony ciecielaser.pl w dużej mierze polega na uzyskaniu bardzo precyzyjnego kształtu dla różnego materiału. Daje także bardzo dużą powtarzalność działań, która nie jest możliwa do uzyskania przy zastosowaniu innych technologi obróbki. Na czym tak naprawdę polega cięcie laserem? Warto również zastanowić się, czy cięcie blachy laserem jest najlepszym możliwym rozwiązaniem, a może istnieją inne, bardziej skuteczne metody obróbki materiału.

W jaki sposób wygląda technika cięcia laserowego

Laserowe ciecie blachy poprzez odparowanie obrabianego materiału polega na odparowaniu w obojętnym chemicznym gazie. W przypadku metody wypalania, w pierwszej kolejności zachodzi proces stopienia materiału. Następnym krokiem jest wydmuchanie części stopionej za pomocą gazu. Laserowe cięcie zarówno blach, jak i metali może być realizowane na podstawie jednego z następujących sposobów. W przypadku cięcia reaktywnego używa się strumienia tlenu lub mieszaniny chemicznej, która zawiera tlen lub argon. W trakcie tego procesu cięcia powstaje duża temperatura. Dzięki tej metodzie wypalanie jest zdecydowanie wydajniejsze niż inne sposoby obróbki. Kolejnym sposobem jest cięcie z użyciem pęknięć. Ta metoda oparta jest o tworzenie pęknięć. Obróbka ta tworzy przerwy w materiale.  W jaki sposób to się odbywa? W tym konkretnym przypadku wykorzystuje się wiązki laserowe, które doprowadzają odpowiedniej wielkości kawałek materiału do niezwykle wysokiej temperatury. Ta metoda polecana jest do materiałów o grubości co najmniej 1 mm. Ostatnią przedstawioną w tym artykule metodą jest laserowe cięcie w stanie ciekłym. Metoda ta stosowana jest w przypadku metali otrzymywanych z wysokich stopów jak magnez, aluminium, tytan, czy też kobalt. Często stosuje się w tym przypadku argon lub azot, który pozwala na precyzyjniejsze oczyszczenie powierzchni.

Które blachy można wykorzystać do obróbki laserem?


Obróbce laserem mogą zostać poddane wszystkie rodzaje blach. Do obróbki laserem wykorzystuje się takie materiały jak mosiądz, aluminium, czy miedź. Warto zaznaczyć, że bardzo duże znaczenie ma odpowiednia grubość blachy, która podlega obróbce. Przykładowo aluminiowe blachy nie mogą przekroczyć 3 mm. Natomiast blachy nierdzewne laserowe cięcie sprawdzi się idealnie w elementach o maksymalnej grubości do 6 mm. Czarne blachy nie mogą przekroczyć grubości maksymalnej 15 mm.

Cięcie laserem uzyskuje się dużo powtarzalność obrabianego materiału. Cięcie laserem można obrabiać taki materiał jak aluminium czy miedź, cięcie laserem umożliwia rozcinanie materiałów metalowych.